EN

تست کنترل کیفیت کفپوش رزینی: تست دانسیته

تست کنترل کیفیت کفپوش رزینی: تست دانسیته
تست کنترل کیفیت کفپوش رزینی: تست دانسیته

تست کنترل کیفیت کفپوش رزینی: تست دانسیته

یکی از تست‌های مهم کنترل کیفیت (QC) در صنعت تولید رنگ، پوشش و انواع کفپوش‌های رزینی (کفپوش اپوکسی، کفپوش پلی یورتان و کفپوش متیل متاکریلات) و پوشش‌های پلیمری، اندازه گیری چگالی یا انجام تست دانسیته است. بطور کلی انجام تست‌های کنترل کیفیت (از جمله تست دانسیته) و نتایج به دست آمده از آن‌ها، صحت مراحل تولید متریال کفپوش رزینی و درستی فرمولاسیون مواد را بررسی می‌کند.

تعریف دانسیته

چگالی، دانسیته (Density) یا جرم حجمی یک ماده، جرم آن ماده به ازای واحد حجم است و از رابطه D=m/V محاسبه می‌شود. در این رابطه m جرم و V حجم نمونه مورد آزمایش است. دانسیته معمولا در واحد g/cm3 بیان می‌شود. 

اهمیت اندازه‌گیری دانسیته رنگ و پوشش

 انجام تست دانسیته رنگ به تولیدکنندگان رنگ، پوشش‌ها و متریال کفپوش رزینی کمک می‌کند تا فرمولاسیون مواد را بهتر شناسایی کنند. دانسیته اندازه گیری شده‌ی محصول می‌تواند ارزیابی اولیه‌ای از رعایت فرمولاسیون در زمان تولید محصولات ارائه دهد. همچنین با دانستن دانسیته رنگ می‌توان در خصوص اجزای فرمولاسیون آن اظهار نظر نمود. برای مثال، در پوشش‌های پایه حلال، به علت وجود حلال، دانسیته (چگالی) کمتر از پوشش‌های بدون حلال و پرجامد است. البته اظهار نظر دقیق‌تر در این خصوص نیازمند انجام تست‌های تکمیلی ماننده اندازه گیری درصد جامد سامانه پوششی یا رنگ مورد نظر است. همچنین با در اختیار داشتن مقدار دانسیته مواد، می‌توان میزان مصرف رنگ، پوشش و یا متریال کفپوش رزینی (کفپوش اپوکسی، کفپوش پلی یورتان، کفپوش MMA) را برای رسیدن به یک ضخامت مشخص به ازای هر متر مربع، برآورد کرد.


محاسبه میزان مصرف متریال هر لایه از کفپوش رزینی براساس دانسیته

برای محاسبه میزان متریال مورد نیاز برای کف با متراژ مشخص و ضخامت کفپوش معین، می‌توان از دانسیته متریال کفپوش رزینی استفاده کرد. به عنوان مثال، در شکل زیر برای سطحی با مساحت 1 مترمربع، کفپوش با ضخامت 1 میلیمتر در نظر گرفته شده است و با توجه به فرضیات ذکر شده می‌توان حجم مورد نظر را به دست آورد. بدین ترتیب حجم برابر است با 1000 سانتی متر مکعب.
سپس با استفاده از فرمول دانسیته (D=m/V) و چگالی به دست آمده برای متریال‌های مختلف از تست کنترل کیفیت دانسیته، می‌توان میزان مواد مورد نیاز را به دست آورد. برای مثال، چگالی دو محصول BASADUR ® E302 و BASADUR ® U302، به ترتیب 1.8 و 1.5 (g/cm3) است. بنابراین، 1800 گرم از پوشش اپوکسی و 1500 گرم از پوشش پلی یورتان به ازای یک مترمربع کفپوش با ضخامت 1 میلیمتر، مورد نیاز است. در ادامه می‌توانید محاسبات انجام شده برای به دست آوردن وزن متریال کفپوش رزینی مثال فوق را، مشاهده بفرمایید.تست دانسیته کفپوش اپوکسی| آزمون اندازه گیری چگالی

 

 

نحوه انجام تست دانسیته با پیکنومتر یا دانسیته سنج فنجانی

پیکنومتر (pycnometer) یا دانسیته سنج فنجانی، دستگاهی برای اندازه گیری چگالی پوشش‌های مختلف و روغن‌ها است. کاپ یا فنجان دانسیته (Density Cup) بر اساس استانداردهای ISO 2811,DIN 53217,ASTM D1475 در حجم‌های متفاوت طراحی شده است. تصویر زیر انواع کاپ‌های دانسیته با حجم‌های متفاوت را نشان می‌دهد.

برای انجام تست دانسیته توسط کاپ دانسیته یا دانسیته سنج فنجانی، پس از همگن و کاملاً یکنواخت شدن متریال کفپوش رزینی یا انواع رنگ‌ها و پوشش‌های پلیمری، از محصول تولید شده نمونه برداری کرده و دما و میزان رطوبت نمونه را به دقت اندازه گیری کنید. دما و رطوبت اندازه گیری شده باید با شرایط آزمایشگاهی که از قبل تعیین شده، مطابق باشد. پس از اطمینان از تمیز بودن دانسیته سنج، آن را بر روی ترازو قرار می‌دهیم و وزن دستگاه خالی از نمونه را محاسبه می‌کنیم. سپس کاپ دانسیته دستگاه را بطور کامل از نمونه متریال کفپوش رزینی پر کرده و از عدم وجود حباب‌های احتمالی هوا اطمینان حاصل می‌کنیم. کاپ دانسیته باید به نحوی از رنگ پر شود که مقدار اضافه آن از حفره‌ی درپوش پیکنومتر خارج شود، در این زمان رنگ بیرون آمده را از سطح درپوش پیکنومتر پاک نموده و سپس وزن پیکنومتر حاوی نمونه مورد نظر را اندازه گیری می‌کنیم.


با استفاده از رابطه D=m/V می‌توان دانسیته نمونه متریال مورد نظر را محاسبه کرد. m جرم نمونه مورد آزمایش و V حجم کاپ دانسیته است. (m= وزن نمونه و دستگاه – وزن دستگاه خالی از نمونه)  • تاریخ انتشار:4 بهمن 1399
دیدگاه خود را بنویسید
  •