EN

دلایل جدایش کفپوش اپوکسی از کف چیست؟

دلایل جدایش کفپوش اپوکسی از کف چیست؟
دلایل جدایش کفپوش اپوکسی از کف چیست؟

دلایل جدایش کفپوش اپوکسی از کف چیست؟


بسیار پیش آمده که مشتریان از جدایش کفپوش اپوکسی از زیرسازی، شکایت نموده و این مسئله باعث نارضایتی آن ها شده است. این اتفاق معمولاً با گذشت چند ماه از نصب کفپوش اپوکسی و با جدایش بخش هایی از کفپوش رخ داده و در موارد شدید با جدایش یکپارچه کفپوش اپوکسی از زیرسازی همراه بوده است. در این موارد معمولاً اختلاف بین پیمانکار اجرای کفپوش اپوکسی و تولید کننده ی کفپوش بروز می کند. از آنجا که هم کیفیت و هم نوع مواد مصرفی کفپوش بر دوام و ماندگاری کفپوش اثر گذار است، شناخت دقیق دلایل احتمالی بروز این مشکل ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله به بررسی دلایل جدایش کفپوش اپوکسی پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

1-عدم آماده سازی مناسب زیرسازی کفپوش:

هرچقدر از اهمیت زیرسازی کفپوش اپوکسی گفته شود باز هم کم است! همانطور که میدانید کفپوش اپوکسی بر انواع سطوح از جمله بتن، سنگ، سرامیک و موازئیک قابل اجرا است. اما بسته به نوع سطح زیرین شرایط و مراحل زیرسازی و آماده سازی سطح برای نصب کفپوش اپوکسی نیز می تواند متفاوت باشد. هر نوع آلودگی، چربی، گرد و غبار، وجود بخش های سست و حتی حضور رطوبت هم می تواند چسبندگی کفپوش را تضعیف کند. چنانچه بتن زیرین از ضخامت کافی برخوردارد نباشد یا ترکیب ملات استفاده شده به شدت قلیایی باشد، همگی بر استحکام چسبندگی کفپوش در آینده اثر گذار خواهد بود. لعاب سرامیک ها و میزان نفوذ پذیری سنگ ها به عنوان زیرسازی کفپوش از نکات دیگریست که حتما در زمان نصب کفپوش اپوکسی باید مورد توجه قرار گیرد.

2- انتخاب پرایمر بدون توجه به شرایط زیرسازی:

نقش پرایمر در زمان نصب کفپوش اپوکسی، حداکثر نمودن چسبندگی کفپوش به زیرآیند است. پرایمر های اپوکسی در انواع مختلف پایه آب، پایه حلال و فاقد حلال یا 100% جامد ارائه می شوند. عمق نفوذ پرایمر به زیرآیند، درصد مواد فرار آلی آن، سیستم پخت پرایمر و توانایی پرایمر در تحمل فشارهای منفی و بخارات آب ناشی از وجود رطوبت در زیرآیند در چسبندگی کفپوش اپوکسی به کف اهمیت به سزایی دارد. به عبارتی انتخاب پرایمر مناسب براساس شرایط سطح زیرین کفپوش اپوکسی و با مشورت تولید کننده بهتر است انجام شود تا از حداکثر بودن چسبندگی آن به سطح زیرین اطمینان حاصل شود.

 

3- عدم توجه به شرایط کاربری در زمان انتخاب نوع کفپوش:

نکته ی کلیدی دیگر، تأثیر شرایط کاربری بر استحکام چسبندگی کفپوش است. به عنوان مثال در مکان هایی که شستشوی روزانه ی کف با آب داغ انجام می شود به دلیل شوک حرارتی وارد شده به کفپوش اپوکسی در صورت وجود اختلاف در میزان انبساط حرارتی کفپوش از یک سو و زیرسازی از سوی دیگر احتمال شکست و جدایش کفپوش از کف وجود خواهد داشت. همچنین در کاربری هایی که احتمال سقوط اجسام سنگین بر کفپوش وجود دارد (مثل انبارها) بایستی ضخامت و نوع رزین اپوکسی استفاده شده به گونه ای انتخاب شود که بتواند انرژی ضربه ی وارد شده را اتلاف کند و از تخریب زیرسازی و در نهایت جدایش کفپوش از آن جلوگیری نماید.


در مجموع می توان نتیجه گیری نمود که ترکیبی از عوامل مرتبط با جنس متریال کفپوش اپوکسی و روش نصب آن بر کیفیت نهایی کفپوش اپوکسی و مشکلات احتمالی بعدی آن اثر گذار است. در نتیجه شناخت مناسب مواد و ارتباط موثر بین تولید کننده ی کفپوش اپوکسی و پیمانکار نصب کفپوش بسیار مهم است.

 

  • تاریخ انتشار:20 اردیبهشت 1399
دیدگاه خود را بنویسید
  •