EN

انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران

انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران
انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی تهران

در روز یکشنبه 7 خرداد 1397 در محل هتل ارم تهران ، مجمع موسسین انجمن جوانان استان تهران با حضور اعضای این تشکل و نامزدهای حضور در ترکیب هیات مدیره برگزار و اعضای هیات مدیره آن برای مدت دو سال انتخاب شدند.  در این انجمن دبیرکل و جمعی از مدیران ارشد و معاونان اتاق بازرگانی تهران نیز حضور داشتند.

 

این انجمن که تشکل تازه تأسیسی است که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به ثبت رسیده, ، قرار است پل ارتباطی میان اتاق تهران و جامعه فعالان اقتصادی جوان در زمینه بسط و توسعه کارآفرینی، ارتقای همفکری و هم‌اندیشی‌ها برای بهبود وضعیت کسب‌و‌کار کشور و تربیت مدیرانی با تجربه کارهای تشکلی باشد که در آینده نزدیک سکان هدایت تشکل‌های بزرگ بخش خصوصی را در دست بگیرند.

حاضران در این اجلاس با انتخاب هیات مدیره موقت، اداره اولین دوره مجمع جوانان استان تهران را به منتخبانی از میان خود سپردند و پس از بررسی مفاد اساسنامه، آن را به تصویب رساندند.

در ادامه و پس از انتخاب روزنامه رسمی انجمن از سوی اعضای این تشکل، انتخابات تعیین 9 عضو هیات مدیره آغاز شد. بر طبق اساسنامه انجمن جوانان استان تهران، هیات مدیره این تشکل باید با ترکیب 3 نفر از بانوان و 6 نفر از آقایان و نیز دو عضو علی‌البدل هیات مدیره و همچنین یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل انتخاب شود.

پس از رای‌گیری اعضای انجمن که با نظارت اتاق تهران صورت گرفت، و انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره (خانم ها میرترابی، آبایی، حدیدی، و آقایان پیری،زاهدی،قاضی، آقامیری، محمدی، نیک پی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انجمن جوانان استان تهران برای مدت 2 سال انتخاب شدند. همچنین خانم شیما شعبانی‌فر با 58 رای و رضا ایلاتی با 55 رای به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شدند) ،

میلاد بختیاری با 67 رای به عنوان بازرس اصلی و خانم پردیس رستم‌زاده مدیر عامل شرکت بساپلیمر نیز به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

 
  • تاریخ انتشار:7 خرداد 1397
  • گروه خبری:اخبار شرکت
دیدگاه خود را بنویسید
  •