EN

برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر

برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر
برگزاری اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی در مرکز رشد پلیمر

اولین دوره تخصصی کارآفرینی با کفپوش های رزینی با همکاری آکادمی بسا، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد پلیمر و انجمن پلیمر ایران در تاریخ 25 و 26 بهمن ماه 1396 با حضور شرکت کنندگانی از داروسازی های تهران دارو، کیمیدارو، داروسازی خوارزمی، فعالان بخش ساخت و ساز و دانشجویان برگزار شد. 

در این دوره که در دو بخش تئوری و کارگاه عملی برگزار شد، جناب آقای دکتر محمد رونق باغبانی در بخش مبانی کفپوش های رزینی و جناب آقای دکتر عقلایی در بخش بازرگانی کفپوش های رزینی به ارائه مطالب پرداختند.

در بخش تئوری انواع کفپوش های رزینی، ساختار کفپوش رزینی و نحوه انتخاب نوع کفپوش براساس کاربری، زیرآیندهای مناسب جهت نصب کفپوش رزینی، مراحل نصب کفپوش های رزینی و ابزارهای مورد نیاز، ایمنی، ترمیم، نظافت و نگهداری از کفپوش رزینی و متداولترین مشکلات کفپوش های رزینی و روش های ترمیم و جلوگیری از بروز آنها مورد بررسی و بحث قرار گرفت. در بخش بازرگانی نیز به توضیح و تفسیر آشنایی با بازار، اصول بخش بندی بازار کفپوش های رزینی، روش های ورود به آن و آشنایی با شیوه های قیمت گذاری کفپوش های رزینی پرداخته شد.

نهایتاً در بخش عملی شرکت کنندگان به صورت عملی به اجرای کفپوش های رزینی شامل مراحل اعمال پرایمر، روکش سه جزئی  و آکریلات (در دو طرح کالر فلیک و Quartz design)، کفپوش رزینی طرح سنگ (Stone design) و اجرای پوشش شفاف محافظ پرداختند.

  • تاریخ انتشار:26 بهمن 1396
  • گروه خبری:اخبار شرکت
دیدگاه خود را بنویسید
  •