EN

مسیرهای عبوری خودروها در نواحی پروازی

نیاز به سرعت بالای نصب و ترمیم، مقاومت در برابر لغزش در روزهای بارانی و برفی، مقاومت در برابر یخ زدگی، شوک حرارتی، و اشعه­ی ماوراءِ بنفش در کنار دوام و پایداری به همراه افزایش ایمنی و تنوع طراحی، محصولاتی از
®BASADUR را مناسب برای استفاده در مسیر های خودرو ها در نواحی پروازی کرده است.