EN

کفپوش ضد اسید

کفپوش صنایع شیمیایی،کفپوش هایی با درجه مقاومت مختلف در برابر خوردگی، مواد شیمیایی و حلال های قوی هستند. یک کفپوش مناسب برای صنایع شیمیایی بایستی در برابر خطرات شیمیایی پایدار بوده و همچنین به راحتی تمیز شود.

کفپوش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی بایستی زمانی که در معرض مواد شیمیایی قرار می گیرند، فرصت کافی را برای حذف عامل خورنده از سطح در اختیار کاربر قرار دهند.

کفپوش های رزینی ضد اسید بسا پلیمر، به طور خاص برای کاربرد در محیط های شیمیایی طراحی شده اند. کفپوش های رزینی با درجه اتصالات عرضی بالا و ملات های غنی از رزین می توانند راه حل های مناسبی برای کفپوش های محیط های صنایع شیمیایی با شرایط سخت کاربری باشند، برای مثال ارائه مقاومت بلند مدت در برابر اسید سولفوریک با غلظت بالا.