EN

کفپوش آنتی باکتریال چیست؟کنترل عفونت های بیمارستانی یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران بیمارستان در زمان تجهیز و ساخت بیمارستان ها است. یکی از راه های کاهش احتمال شیوع عفونت بیمارستانی، انتخاب کفپوش بیمارستانی آنتی باکتریال است. متاسفانه در زمان انتخاب کفپوش بیمارستانی آنچه بیش از ویژگی ها و عملکرد کفپوش مورد توجه قرار میگیرد، قیمت کفپوش بیمارستانی است.

شناخته شده ترین پوشش کف در این زمینه، کفپوش بیمارستانی آنتی باکتریال است.

ویژگی های کفپوش  آنتی باکتریال به شرح زیر است :ویژگی های مورد انتظار از کفپوش بیمارستانی چیست؟

جلوگیری از تجمع و رشد انواع میکروارگانیسم های بیماری زا (آنتی باکتریال) در نواحی مختلف کفپوش یکی از مهم ترین ویژگی های کفپوش آنتی باکتریال بیمارستانی است.عدم وجود زاویه نود درجه در گوشه های دیوار، نبود درز و یکپارچگی کامل سطح (مشابه با کفپوش های اپوکسی آنتی باکتریال)، عدم وجود فضا میان کفپوش و سطح زیرین (معمولا بتن یا موزائیک). این فضای خالی ناشی از چسباندن کفپوش رولی و تایل بیمارستانی بر کف ایجاد می شود. این فضا معمولا مستعد نفوذ آب ناشی از شستشوی کفپوش رولی به زیر آن بوده که نه تنها محیطی مناسب برای رشد میکروارگانیسم های بیماری زا فراهم می کند بلکه با حل شدن چسب کفپوش رولی با گذشت زمان کفپوش از کف جدا خواهد شد.

مهم ترین ویژگی کفپوش بیمارستانی (کفپوش آنتی باکتریال) توانایی حذف میکرو ارگانیسم های در تماس با سطح کفپوش است. به این ویژگی آنتی باکتریال بودن کفپوش گفته می شود.

کفپوش های آنتی باکتریال بیمارستانی بساپلیمر ضمن ایجاد سطحی یکپارچه و بدون درز، حذف زوایای نود درجه در گوشه ها، و ایجاد کف جدید ساختمان (عدم وجود فضا میان کفپوش و زیرآیند)، مقاومت شیمیایی عالی در برابر مواد ضدعفونی کننده و آنتی باکتریال بودن سطح انتخابی مناسب از میان انواع کفپوش بیمارستانی هستند.

کفپوش بیمارستانی آنتی باکتریال بساپلیمر دارای گواهینامه آزمون کشت باکتری بوده و براساس نتایج این آزمون 99.9% از باکتری های کشت داده شده بر سطح کفپوش از میان رفته اند.

 

برای خرید و دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص کفپوش آنتی باکتریال٬ با بساپلیمر در تماس باشید : ارتباط باما