EN

کفپوش اپوکسی سه بعدی دسته‌ای از کفپوش‌های رزینی تزئیناتی هستند که در چند سال اخیر استفاده از آن‌ها گسترش زیادی داشته است. امکان استفاده از طرح‌های چاپ شده‌ی سه بعدی در کف دلیل اصلی نام گذاری این محصولات است. کفپوش اپوکسی سه بعدی سیستمی چند لایه از کفپوش اپوکسی هستند.

 

 

کفپوش سه بعدی تزئیناتی

در این سیستم پس از زیرسازی کف که می‌تواند بتن، سنگ، موازئیک و یا سرامیک باشد، پرایمر اپوکسی اعمال می‌شود. پس از ترمیم و پر کردن درزها و ترک‌های احتمالی کف لایه ی میانی کفپوش اپوکسی به صورت روکش خودتراز اپوکسی و در رنگی متناسب با طرح چاپ شده بر کف اعمال می شود. پس از خشک شدن این لایه از کفپوش اپوکسی طرح مورد نظر بر سطح آن اعمال می شود. نکته‌ی با اهمیت در این مرحله لزوم استفاده از پارچه‌های پلیمری به عنوان بستر برای چاپ طرح و خود داری از استفاده از پوستر است. پارچه‌ی مورد نظر با استفاده از رزین اپوکسی بر سطح لایه ی میانی اعمال شده و چسبانده می‌شود. بعد از خشک شدن و تثبیت محل آن بر سطح کفپوش، لاک شفاف اپوکسی به صورت خودتراز بر سطح کفپوش اعمال می‌شود. به عبارتی طرح کفپوش سه بعدی در این مرحله با استفاده از روکش شفاف اپوکسی در برابر رفت و آمد ها و نظافت محافظت خواهد شد.

برای آشنایی بیشتر با طرح‌های کفپوش اپوکسی کلیک کنید:

کفپوش اپوکسی طرح دار


همچنین در بساپلیمر بخوانید:

نصب و اجرای کفپوش اپوکسی متالیک