EN

کفپوش پارکینگ های خودروها

سیستم های کفپوش رزینی پارکینگ ®BASADUR به کمک ویژگی های مختلفی همچون آب نمودن کف، جلوگیری از ورود نمک های خوردنده و مواد شیمیایی به بتن  و نیز مقاومت در برابر ترک و فرسایش می توانند به بهترین انتخاب برای پارکینگ های سر پوشیده، رو باز و چند طبقه تبدیل شوند.

در نتیجه،کفپوش های ®BASADUR با افزایش ایمنی و زیبایی در طراحی، در کنار قدرت تحمل بار ترافیکی بالا، عمر سازه های پارکینگ فرودگاهی را افزایش می دهند.