EN

کفپوش پارکینگ خودروها: سیستم‌های کفپوش رزینی پارکینگ ®BASADUR به کمک ویژگی‌های مختلفی همچون آب نمودن کف، جلوگیری از ورود نمک‌های خوردنده و مواد شیمیایی به بتن و نیز مقاومت در برابر ترک و فرسایش می‌توانند به بهترین انتخاب برای پارکینگ‌های سر پوشیده، رو باز و چند طبقه تبدیل شوند.

در نتیجه،کفپوش‌های ®BASADUR با افزایش ایمنی و زیبایی در طراحی، در کنار قدرت تحمل بار ترافیکی بالا، عمر سازه‌های پارکینگ فرودگاهی را افزایش می‌دهند.