EN

آشیانه های تعمیر و نگهداری

از پارامترهای کلیدی تاثیر گذار در شرایط سرویس دهی کفپوش های رزینی در این بخش ها می توان از یک سو به ریزش روغن های هیدرولیک هواپیمایی، و مواد شیمیایی مختلف، و در نتیجه احتمال صدمه دیدن کارکنان در اثر لغزش، و از سوی دیگر نیاز به استحکام بالا و مقاومت های مکانیکی، فیزیکی و الکتریکی اشاره نمود.

در این راستا، با انتخاب سیستمی مناسب از کفپوش رزینی از میان طیف وسیعی از محصولات ®BASADUR برای این بخش های مهم فرودگاهی، می توان  افزایش عمر مصرف کفپوش های رزینی و حداکثر کاهش هزینه های نگهداری را به ارمغان آورد.