EN

آشیانه‌های تعمیر و نگهداری: از پارامترهای کلیدی تاثیر گذار در شرایط سرویس دهی کفپوش‌های رزینی در آشیانه‌های تعمیر و نگهداری می‌توان از یک سو به ریزش روغن‌های هیدرولیک هواپیمایی، و مواد شیمیایی مختلف، و در نتیجه احتمال صدمه دیدن کارکنان در اثر لغزش، و از سوی دیگر نیاز به استحکام بالا و مقاومت‌های مکانیکی، فیزیکی و الکتریکی اشاره نمود.

در این راستا، با انتخاب سیستم مناسب کفپوش رزینی از میان طیف وسیعی از محصولات ®BASADUR برای این بخش‌های مهم فرودگاهی، می‌توان  افزایش عمر مصرف کفپوش‌های رزینی و حداکثر کاهش هزینه‌های نگهداری را به ارمغان آورد.