EN
  • نام پروژه :کفپوش آنتی استاتیک بیمارستان فاطمیه همدان
  • دسته بندی :کفپوش بهداشتی دارویی
  • مکان پروژه :همدان
  • تاریخ انجام پروژه :1396
  • متراژ پروژه :200 متر مربع
کفپوش های رزینی آنتی استاتیک با قابلیت انتقال بار الکتریکی سطحی از تجمع الکتریسیته ی ساکن و وقوع تخلیه ی ناگهانی بار به صورت جرقه جلوگیری می کنند. استفاده از این کفپوش ها در مکان هایی که از تجهیزات حساس الکترونیکی استفاده می شود ضروری است. کف بیمارستان از جنس سنگ و کاشی قدیمی بوده که کفپوش آنتی استاتیک با ضخامت حدودا 2 میلیمتر در سال 1396 در اتاق های جراحی آن با رنگ سبز و طرح فلیک بر روی آن اجرا شد. متراژ این پروژه 200 متر مربع می باشد.