EN

BASADUR®-E 114

پرایمر اپوکسی| پایه حلال| پلی آمین| ویژه سطوح مرطوب

بسادور ای 114 پرایمر اپوکسی پایه حلال و ویژه‌ی استفاده بر سطوح مرطوب است. پرایمر اپوکسی BASADUR®-E 114 برای استفاده بر سطوح بتن تازه و زیرآیندهایی که امکان نشت رطوبت به زیر آن‌ها وجود دارد پیشنهاد می‌شود. پرایمر اپوکسی BASADUR®-E 114 بساپلیمر چسبندگی کفپوش اپوکسی به کف را به میزان قابل توجهی نسبت به پرایمرهای عمومی افزایش میدهد و در برابر جدایش کفپوش اپوکسی از کف و تاول زدن کفپوش اپوکسی نیز مقاومت بالایی ایجاد می‌کند.

استفاده از پرایمر اپوکسی BASADUR®-E 114 در شرایطی که زیرآیند دچار آلودگی روغنی بوده و امکان نظافت آن وجود ندارد برای افزایش چسبندگی به کف پیشنهاد می‌شود.

این پرایمر نیز مانند سایر پرایمرهای اپوکسی بساپلیمر دو جزئی بوده اما به دلیل ساختار شیمیایی خاص خود استحکام چسبندگی این پرایمر در مقایسه با پرایمرهای عمومی بسیار بالاتر است. به همین دلیل است که در برابر فشاربخار ناشی از حضور رطوبت در زیرسازی مقاومت بالاتری داشته و در نتیجه احتمال تاول زدن یا جدایی از کف در شرایط خاص مانند حضور رطوبت یا چربی کم‌تر خواهد بود. توجه داشته باشید از آن‌جا که میزان فشار بخار با توجه به شرایط موجود در محل متفاوت است نمی‌توان استفاده از این محصول را تضمین کننده‌ی عدم بروز مشکل در آینده دانست. اما در شرایط خاصی که محدودیت‌های زمانی وجود دارد استفاده از این محصول ریسک‌های ناشی از حضور رطوبت یا چربی را به شدت کاهش می‌دهد.