EN

BASADUR®-M 301

روکش خودتراز آکریلاتی| سه جزئی

رزین متاکریلات الاستیک شده با ویسکوزیته متوسط است که برای کاربری به عنوان لایه میانی (بادی کوت) کفپوش‌های رزینی MMA (پلی متیل متاکریلات) استفاده می شود. این کفپوش می تواند بر سطح پرایمر آکریلاتی به صورت خودتراز و با استفاده از لیسه بر سطح پخش شده و با استفاده از فلیک یا کوارتز رنگی طراحی شود. پس از تکمیل واکنش پخت لایه میانی روکش محافظ بایستی بر سطح آن اجرا شود.

برای مشاهده ویدئوهای مرتبط با این محصول کلیک کنید:

مزایای کفپوش های PMMA 

بسته بندی های موجود مقدار بسته بندی(کیلوگرم) هزینه هر کیلوگرم (ریال) مبلغ قابل پرداخت برای هر بسته
بسته بندی متوسط 20 ۰۰ ۰۰