EN
نظارت و مشاوره

با توجه به سبد متنوع محصولات بساپلیمر و پیچیدگی در اجرا و نصب کفپوش ها، بساپلیمر جهت ارائه خدمات بهتر در کنار مشتریان خود بوده و با همراهی پرسنل خود آرامش و اعتماد بیشتری برای مشتریان به ارمغان می آورد.
از این رو اهم مواردی را که در دستور کار بخش امور نظارتی و مشاوره بساپلیمر قرار گرفته است به اختصار بیان می دارد:

• تعیین زمانی برای بازدید از پروژه های مشتریان
• ارائه مشاوره فنی جهت انتخاب بهترین سیستم کفپوش های بساپلیمر بر اساس نیاز مشتری
• بررسی کاستی ها، معایب و ویژگی های مطلوب پروژه درخواستی مشتری
• ارائه دقیق میزان مواد مصرفی بر اساس ماهیت و چگونگی انجام پروژه
• راهنمایی در خصوص انتخاب رنگ مناسب کفپوش بر اساس نوع کاربرد
• ارائه دقیق پیش نیاز های محل پروژه جهت استفاده از محصولات
• آموزش نحوه اختلاط و اجرای محصولات
• آموزش شرایط استفاده و نگهداری محصولات
• ارائه زمان دقیق برای شروع اجرای پروژه
• تخمین مناسب از مدت زمان اجرای پروژه
• معرفی و حضور ناظر متعهد و آگاه بساپلیمر در مدت زمان اجرای پروژه
• بررسی و رعایت نکات ایمنی لازم در مدت زمان اجرای پروژه توسط ناظر بساپلیمر
• نظارت بر اجرای دقیق مراحل انجام پروژه

فرم درخواست مشاوره

  • *نام و نام خانوادگی:
  • *پست الکترونیک:
  • *شماره تماس:
  • *توضیحات:
  • *لطفا کاراکترهای موجود در شکل زیر را داخل باکس وارد کنید:
  •