EN

نظارت و مشاوره

نظارت و مشاوره
با توجه به تنوع بسیار زیاد محصولات بسا و پیچیدگی پروژه های اجرای کفپوش های بسا پلیمر و جهت ارائه خدمات هرچه بهتر، بسا پلیمر بر خود لازم می دارد که در موارد زیر در کنار مشتریان خود بوده و با همراهی پرسنل خود آرامش و اعتماد بیشتری برای مشتریان با ارمغان آورد.
از این رو اهم مواردی را که در دستور کار بخش امور نظارتی و مشاوره بسا پلیمر قرار گرفته است به اختصار بیان می دارد:
 
- تعیین زمانی برای بازدید از پروژه های مشتریان
- ارائه مشاوره فنی جهت انتخاب بهترین سیستم کفپوش های بسا پلیمر بر اساس نیاز مشتری
- بررسی کاستی ها، معایب و ویژگی های مطلوب پروژه درخواستی مشتری
- ارائه دقیق میزان مواد مصرفی بر اساس ماهیت و چگونگی انجام پروژه
- راهنمایی در خصوص انتخاب رنگ مناسب کفپوش بر اساس نوع کاربرد
- ارائه دقیق پیش نیاز های محل پروژه جهت استفاده از محصولات
- آموزش نحوه اختلاط و اجرای محصولات
- آموزش شرایط استفاده و نگهداری محصولات
- ارائه زمان دقیق برای شروع اجرای پروژه
- تخمین مناسب از مدت زمان اجرای پروژه
- معرفی و حضور ناظر متعهد و آگاه بساپلیمر در مدت زمان اجرای پروژه
- بررسی و رعایت نکات ایمنی لازم در مدت زمان اجرای پروژه توسط ناظر بسا پلیمر
- نظارت بر اجرای دقیق مراحل انجام پروژه
 


فرم درخواست مشاوره

  • *نام و نام خانوادگی:
  • *پست الکترونیک:
  • *شماره تماس:
  • *توضیحات:
  • *لطفا کاراکترهای موجود در شکل زیر را داخل باکس وارد کنید:
  •