EN
 نشست کفپوش‌های رزینی مطابق با اصول GMP و FDA

هدف از برگزاری این نشست، افزایش آگاهی و آشنایی صنایع غذایی و کشاورزی با اصول GMP و FDA مرتبط با کفپوش‌های رزینی مورد استفاده در این صنایع می‌باشد.


محتوای نشست: 

· مشخصات کف براساس استاندارد های GMP و FDA
· معرفی کفپوش های رزینی منطبق با استاندارد های GMP و FDA
· مروری بر روش های نصب انواع کفپوش های رزینی
· مشخصات فنی و آزمون های کنترل کیفی کفپوش های رزینی
· ترمیم، نظافت و نگهداری کفپوش های رزینی

مخاطبان: 

کارشناسان و مدیران فنی صنایع غذایی
  
زمان برگزاری: 

محل برگزاری: 

هزینه شرکت در نشست: 

ظرفیت: 

لینک ثبت‌نام: